niedziela, 8 września 2019

SKOK W NOWY ROK

     Za nami ponad dwa miesiące przerwy w zajęciach dydaktycznych. Czas więc przywitać uczniów w nowym roku szkolnym.
     Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego powinien poinformować o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
     Nie chodzi jednak przecież o to, by zanudzić uczniów, tęskniących jeszcze za wakacjami, masą informacji. W związku z tym "Przedmiotowe zasady oceniania" omówiłam z nimi, posiłkując się ich rysunkowym wydaniem. Notatka w formie plakatu zawisła w sali, natomiast pomniejszone wersje piąto- i szóstoklasiści wkleili do zeszytu, by mieli je zawsze pod ręką.
     Tytuły lektur omawianych w danej klasie w całości (spoza podręcznika) młodzi ludzie mogli poznać dopiero po odkodowaniu zaszyfrowanych teksów. Od razu też umówiliśmy się na terminy omawiania pierwszych utworów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz